Tehniskās uzticamības pārbaužu pakalpojumi - Projector

Tehniskās uzticamības pārbaužu pakalpojumi

Tehniskās uzticamības pārbaužu pakalpojumi aptver ēku tehniskā stāvokļa un tās apsaimniekošanas kvalitātes novērtējumu. Attiecībā uz katru ēkas daļu mēs norādām nepieciešamās tūlītēja un ilgstoša remonta vajadzības.

Mūsu tehniskā stāvokļa pētījumos galvenā uzmanība tiek pievērsta konstrukciju, būvelementu un tehnisko sistēmu stāvoklim pārbaudes laikā. Attiecīgi mūsu klienti saņems nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa kopsavilkumu un pārskata ziņojumu, kurā uzskaitītas remonta vajadzības.