Pakalpojumi - Projector

PAKALPOJUMI

Mēs sniedzam saviem klientiem profesionālu pakalpojumu kopumu, kas aptver visu būvniecības un nekustamā īpašuma projekta dzīves ciklu; piedāvājam arī dažādus atbalsta pakalpojumus nomniekiem, palīdzot viņiem organizēt ēku apsaimniekošanu un tādējādi sekmējot savu klientu uzņēmējdarbības aktivitātes. Mēs palīdzam rast efektīvus ēku būvniecības un ekspluatācijas risinājumus. Mēs darbojamies kā pasūtītāja pārstāvji, tādējādi sniedzot viņiem iespēju galveno uzmanību pievērst savam pamatdarbam. Ar savu tehnisko pieeju mēs konsultējam savus klientus izvirzīto mērķu sasniegšanā. Mūsu pakalpojumus sedz If P&C Insurance izsniegtā profesionālās atbildības apdrošināšana EUR 320 000 apmērā.

Līgumslēdzēja konsultēšana

Mūsu galvenā uzmanība ir pievērsta klientam un kvalitātei. Mēs nodrošinām palīdzību ar pakalpojumiem, kuros uzsvars tiek likts uz saturu, nevis daudzumu. Būtiska nozīme tajā, lai projekti no sākuma līdz pat beigām noritētu vienmērīgi, ir komunikācijai un vadībai. Mēs sniedzam augstas kvalitātes projektēšanas pakalpojumus, kuros galvenais ir komandas darbs un rezultāti. Mūsu kvalificētajai un inovatīvajai komandai ar milzīgo darba pieredzi ir izšķiroša nozīme vēlamo rezultātu sasniegšanā. Klienti var paļauties uz mūsu pakalpojumiem, kuru diapazons sniedzas no pilnīgiem pakalpojumu kopumiem līdz pat konkrētākiem uzdevumiem, sākot no apsekošanas un beidzot ar pakalpojumiem garantijas perioda laikā. Tāpat mēs sniedzam klientiem informāciju par tirgu un palīdzam viņiem sagatavot aicinājumus piedalīties konkursos, kā arī pakalpojumu specifikācijas un līgumu dokumentus. Turklāt mēs piedāvājam pilnīgu konkursa analīzi.

Pasūtītāja pārstāvēšana un projektu uzraudzība

Mēs piedalāmies savu klientu sarunās par konkursa procedūras rezultātā piešķirtiem līgumiem un saziņā ar būvniecības darbu uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem. Mēs uzņemamies projektu uzraudzību un pārskata ziņojumu sniegšanas procesu, kā arī veicam pieņemšanas stadijā nepieciešamās pārbaudes un testus.

Mēs īstenojam līgumslēdzēja projekta vadības pakalpojumus. Mēs vienmēr konsultējam klientu garantijas perioda laikā attiecībā uz to, kā izveidot mērķtiecīgu ēkas apsaimniekošanas sistēmu.

Personai, kas veic projekta uzraudzību, jābūt projekta vizītkartei, jo tās uzticamība ir kritērijs, pēc kura projektu novērtē.

Mūsu aktivitātes rada lielāku pievienoto vērtību mūsu klientiem nekā tradicionālo projektu uzraugu darbs.

Tehniskās uzticamības pārbaužu pakalpojumi

Tehniskās uzticamības pārbaužu pakalpojumi aptver ēku tehniskā stāvokļa un tās apsaimniekošanas kvalitātes novērtējumu. Attiecībā uz katru ēkas daļu mēs norādām nepieciešamās tūlītēja un ilgstoša remonta vajadzības.

Mūsu tehniskā stāvokļa pētījumos galvenā uzmanība tiek pievērsta konstrukciju, būvelementu un tehnisko sistēmu stāvoklim pārbaudes laikā. Attiecīgi mūsu klienti saņems nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa kopsavilkumu un pārskata ziņojumu, kurā uzskaitītas remonta vajadzības.

Pilns aprīkošanas pakalpojumu kopums

Viens no vissarežģītākajiem izaicinājumiem, ar ko uzņēmums var saskarties ikdienas darbā, ir tādas vietas atrašana, kas atbilstu jebkādas organizācijas vajadzībām, nodrošinot pozitīvu vidi, augstas kvalitātes darba apstākļus un ēkas spēju funkcionēt augstā līmenī. Tas un neskaitāmi īstermiņa darbuzdevumi ilgtermiņā ietekmē telpu lietotājus, viņu klientus un vispārējo darbību

 

ATSAUKSMES

View all references