Līgumslēdzēja konsultēšana - Projector

Līgumslēdzēja konsultēšana

Mūsu galvenā uzmanība ir pievērsta klientam un kvalitātei. Mēs nodrošinām palīdzību ar pakalpojumiem, kuros uzsvars tiek likts uz saturu, nevis daudzumu. Būtiska nozīme tajā, lai projekti no sākuma līdz pat beigām noritētu vienmērīgi, ir komunikācijai un vadībai. Mēs sniedzam augstas kvalitātes projektēšanas pakalpojumus, kuros galvenais ir komandas darbs un rezultāti. Mūsu kvalificētajai un inovatīvajai komandai ar milzīgo darba pieredzi ir izšķiroša nozīme vēlamo rezultātu sasniegšanā. Klienti var paļauties uz mūsu pakalpojumiem, kuru diapazons sniedzas no pilnīgiem pakalpojumu kopumiem līdz pat konkrētākiem uzdevumiem, sākot no apsekošanas un beidzot ar pakalpojumiem garantijas perioda laikā. Tāpat mēs sniedzam klientiem informāciju par tirgu un palīdzam viņiem sagatavot aicinājumus piedalīties konkursos, kā arī pakalpojumu specifikācijas un līgumu dokumentus. Turklāt mēs piedāvājam pilnīgu konkursa analīzi.