Pasūtītāja pārstāvēšana un projektu uzraudzība - Projector

Pasūtītāja pārstāvēšana un projektu uzraudzība

Mēs piedalāmies savu klientu sarunās par konkursa procedūras rezultātā piešķirtiem līgumiem un saziņā ar būvniecības darbu uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem. Mēs uzņemamies projektu uzraudzību un pārskata ziņojumu sniegšanas procesu, kā arī veicam pieņemšanas stadijā nepieciešamās pārbaudes un testus.

Mēs īstenojam līgumslēdzēja projekta vadības pakalpojumus. Mēs vienmēr konsultējam klientu garantijas perioda laikā attiecībā uz to, kā izveidot mērķtiecīgu ēkas apsaimniekošanas sistēmu.

Personai, kas veic projekta uzraudzību, jābūt projekta vizītkartei, jo tās uzticamība ir kritērijs, pēc kura projektu novērtē.

Mūsu aktivitātes rada lielāku pievienoto vērtību mūsu klientiem nekā tradicionālo projektu uzraugu darbs.