Teenused - Projector

Teenused

Pakume oma klientidele professionaalset teenuste paketti ehitus- ja kinnisvaraprojektide kogu elutsükli jaoks, samuti rentnikele erinevaid tugiteenuseid abiks hoonete halduse korrastamisel, toetades kliendi äritegevust.

Aitame leida tõhusad lahendused hoonete rajamisel ja toimimisel.

Tegutseme kliendi esindajana ning klient saab keskenduda oma põhitegevusele. Oma tehnilise lähenemisviisiga anname kliendile nõu tema püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Meie erialased teenused on kaetud If P&C Insurance vastutuskindlustusega summas 320 000 EUR.

Ehitustellija nõustamine

Keskendume kliendile ja kvaliteedile. Aitame teenusega, mis on orienteeritud sisule, mitte kogusele. Selleks, et projektid algusest lõpuni sujuvalt toimiks, on oluline infovahetus ja juhtimine.

Pakume kvaliteetseid projektiteenuseid rõhuga meeskonnatööle ja tulemustele. Selle saavutamisel on meile abiks kvalifitseeritud, laialdaste kogemustega ja uuendusmeelne meeskond.

Klient saab abi terviklikest teenusepakettidest erinevate kitsamalt piiritletud töödeni, alates uuringutest kuni garantiiperioodi teenusteni. Pakume klientidele turuinfot ning abistame pakkumiskutsete, teenusekirjelduste ja lepingudokumentide koostamisel. Samuti pakume igakülgset hankeanalüüsi.

Tellija esindamine ja omanikujärelvalve

Oleme oma klientidele abiks hankekonkursside lepinguläbirääkimistel, samuti ehitustöövõtjatega ning teenusepakkujatega suhtlemisel. Hoolitseme omanikujärelevalve ja aruandluse eest ning teostame projektide käikulaskmise etapis vajalikud ülevaatused ja testid.

Teostame tellijapoolsed projektijuhtimise teenused. Garantiiperioodil nõustame klienti alati hoone sujuva halduse saavutamiseks.

Omanikujärelevalve teostaja peab olema projekti visiitkaardiks, kelle usaldusväärsuse järgi saab projekti hinnata.

Loome oma tegevusega klientidele palju enam lisaväärtust kui tavalised omanikujärelevalve teostajad.

Tehnilised auditid

Tehnilised auditid sisaldavad endas hinnanguid hoone  tehnilisele seisukorrale ja halduse kvaliteedile. Toome välja ehituse osade kaupa, kui palju vajab hoone kohe ja pikemas perspektiivis remonti.

Seisukorrauuringutes analüüsime konstruktsioonide, hooneelementide ja tehniliste süsteemide seisukorda kontrolli ajal. Selle tulemusena saavad kliendid kokkuvõtte kinnisvara tehnilisest seisukorrast ja aruande remondivajadustest.

Fit-Out täisteenus

Mistahes organisatsiooni soovidele vastava füüsilise asupaiga leidmine, selle positiivse miljöö, töökeskkonna kõrge kvaliteedi ja funktsionaalsuse saavutamine on üks komplekssemaid väljakutseid organisatsiooni argipäevas, mis lisaks paljudele lühiajalistele ülesannetele omab pikaajalist mõju ruumide kasutajale, tema klientidele ja üldiselt tulemuslikkusele.

REFERENTSID

Vaata kõiki referentse