Projector on käivitanud uue teenuse - Projector

Projector on käivitanud uue teenuse

Projector on käivitanud uue teenuse mille eesmärk on aidata Baltimaade ja Skandinaavia ärikinnisvara omanikel leida tänapäeva kõrgete energiahindade taustal võimalikud parimad kokkuhoiukohad oma kinnisvarale.

Teenus sisaldab endas lühidalt alljärgnevat:

 • Hoone energiatarbijate ja nende efektiivsuse visuaalne kontroll.
 • Energiakulu visuaalne hindamine hoone tehnosüsteemide ja paigaldiste seisukorrast.
 • Väliskonstruktsioonide seisukorra visuaalne hindamine lähtuvalt hoone energiatõhususest.
 • Seadmete riketest ja amortisatsioonist tingitud energiakasutuse uuringud.
 • Tehnosüsteemide seadistuste analüüs ja jälgimine läbi hooneautomaatika.
 • Kütte ja jahutuse efektiivsuse ja kasutuse uuringud.
 • Samaaegselt töötavate konfliktsete süsteemide ja seadmete tuvastamine.
 • Elektritarbimise visuaalne analüüs (sh. nähtamatud tarbijad serveritest, arvutitöökohtadest jne).
 • Elektrikütteseadmete ebaökonoomsete seadistuste tuvastamine.
 • Valgustuspaigaldiste ebaökonoomsete seadistuste tuvastamine.
 • Taastuvenergia lahenduste efektiivsuse ja paigaldusvõimaluste hindamine.
 • Olemasolevate energiakadude taaskasutamise võimaluste ja lahenduste hindamine (vabaneva energia kasutamine).

Tulemused:

 • Olemasoleva olukorra, tehnilise seisukorra ja süsteemide võimekuse kirjeldus. Energiakulu põhjuste selgitused.
 • Ettepanekud energiatõhususe suurendamiseks.
 • Kuluprognoosid ja investeeringute vajadused.