Avaleht 3 / Teenused - Projector

Teenused etappidena

Projekteerimiseelne planeerimine
 • Potentsiaalse kinnisvara otsimine
 • Kasutajate ja investorite otsimine
 • Tellija nõustamine detailplaneeringu faasis
Projekteerimisetapp
 • Projekteerimisjuhendid
 • Kuluprognooside ja ajagraafikute koostamine
 • Pakkujatele hankedokumentide koostamine
 • Pakkumiste hindamine
 • Projekteerimislepingute ettevalmistamine
 • Projekteerimise juhtimine, koosolekute korraldus, aruandlus
 • Võimalike valikuvariantide hindamine
 • Lubade hankimise korraldamine
Ehitusetapp
 • Hangete korraldamine
 • Kuluprognooside ja ajagraafikute koostamine
 • Pakkujatele hankedokumentide koostamine
 • Pakkumiste hindamine
 • Lepinguläbirääkimised
 • Lepingudokumentide ettevalmistamine
 • Koosolekute korraldamine ja juhtimine
 • Ajagraafik, kvaliteedi- ja kulude kontroll
 • Projektimonitooringu teenused
 • Omanikujärelevalve teenused
 • Kontrollid ja testid
 • Vastuvõtuprotseduuride korraldamine
 • Aruandlus
Muud eksperditeenused
 • Tehnilise auditi teenused
 • Hoonete seisukorrahinnangud
 • Rentnike tugiteenused
 • Objektide garantiiperioodi teenused
 • Hoonete halduse nõustamisteenused
 • Fit-out täisteenus